Optreden Vrijwilligers Martiniziekenhuis

Wegens het succes van de vorige keer mocht Vrolijk Entertainment opnieuw een optreden verzorgen tijdens het vrijwilligersfeest van het Martiniziekenhuis in Groningen.

Vrijwilligers Martiniziekhuis: onmisbaar!

Eens per jaar wordt er iets voor deze fantastische groep mensen georganiseerd. Vrijwilligers in het Martiniziekenhuis. Ze zijn onmisbaar. De ruim driehonderd vrijwilligers in het Martini Ziekenhuis doen verschillende werkzaamheden:

  • Een grote groep vrijwilligers werkt als gastvrouw of gastheer vanuit de centrale hal. Zij begeleiden patienten en bezoekers naar de afdeling en/of bij het vertrek uit het ziekenhuis (onder meer met behulp van de rolstoel of de elektrokar).
  • Sommige vrijwilligers hebben een specifieke taak op de verpleegafdelingen, onder meer in de huiskamer voor kwetsbare ouderen. Zij halen de krant, lezen voor, verzorgen de bloemen, doen een spelletje als afleiding en bieden natuurlijk een luisterend oor.
  • In het weekend zijn vrijwilligers actief in het ondersteunen van Geestelijke Verzorging, onder meer met het vervoer van patiënten naar de kerkzaal.
  • Daarnaast werken vrijwilligers in de tijdschriftengroep en patiëntenbibliotheek, als chauffeur op de pendelbus, bij de Martini Omroep en bij de Kunstcommissie.

 

Optreden Vrijwilligers

Kortom, een zeer diverse club mensen die allen fantastisch werk doen. Een aantal jaren geleden verzorgde Marc al eens een optreden voor de vrijwilligers. Dit was van beide kanten zo goed bevallen dat Marc graag nog eens terug kwam. Deze keer speelde Marc “De Vrolijke VIP Show” die ook weer met veel enthousiasme werd ontvangen.

optreden vrijwilligers ©vrolijk-entertainment.nl

Marc Vrolijk terug in het Martiniziekenhuis ©Vrolijk Entertainment